Jaroslav Cír, OZO v prevenci rizik a PO

V červnu 2018 jsem získal osvědčení OZO v prevenci rizik a PO. Na přípravném kurzu k OZO jsem od kolegů nabyl dojmu, služby BOZP a PO nejsou zrovna ziskové podnikání. Po absolvování školení BOZP a PO = Efektivní zdroj příjmů jsem zjistil, že mohu svoji práci vykonávat zodpovědně a přitom časově nenáročně. Získal jsem tím velkou konkurenční výhodu: Dokážu nové zákazníky zaujmout cenově dostupnou nabídkou a přitom dosáhnout vysokého hodinového příjmu. Lubošovi děkuji za skvělé, konkrétní a návodné školení. Začínajícím podnikatelům v BOZP a PO jej rozhodně doporučuji!

Ing. Vladimír Bejšovec, konzultant ISO

Účastnil jsem se školení, s podtitulkem „ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu“. Přestože se zaváděním „ISO“ (speciálně ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) plně zabývám od roku 2005, mám svůj věk a zkušenosti, musím říci, že ty 4 hodiny přednášky s prezentací a ukázkami dokumentace nebyly vůbec marné a nenudil jsem se. Výklad byl srozumitelný, bez zbytečných frází a citování norem „ISO“, prostě neunavoval, skutečně vedený k danému cíli „ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu“. Co sliboval na začátku, také dodržel. Předvedl návod, jak vytvořit dokumentací QMS (EMS, BOZP) tak, aby jednoznačně naplňovala literu příslušné normy „ISO“, současně velmi účelně a účinně vytvořenou, tedy za poměrně krátký časový úsek a bez zbytečného zdržování a splňovala veškerá specifika konkrétního zákazníka, současně umožní snadnou a okamžitou implementaci a následnou certifikaci. Vlastní tvorba dokumentace snadná (za využití maker) až elegantní. Prostě nezdržuje. Lektor Luboš Pok je současně autor a je vidět, že své práci rozumí a umí velmi dobře objasnit a vysvětlit, v čem spočívá kouzlo „ISO, které nezdržuje“

 

Tomáš Výška, revizní technik ZZ

Pracuji již pátým rokem jako školící a revizní technik zdvihacích zařízení a instruktor obsluh VZV. V listopadu 2018 jsem se účastnil kurzu "Osobní produktivita poradce" od lektora Luboše Poka. Kurz velice vítám i pro mé podnikání, kde jsem se naučil jak lépe hlídat a objednávat termíny schůzek. Nebát se určitě zdražovat i stávajícím zákazníkům a v neposlední řadě i řešení mého pracovního přetížení metodou GTD, mě do této chvíle neznámou. Kurz velice doporučuji tomu, kdo chce pracovat méně času, přesto efektivně, ale vydělávat více peněz.


Pomáhám lidem mít radost z jejich podnikání. Především snižováním časové náročnosti práce a zvyšováním výdělků.

Oblasti služeb

Podnikání v oblasti BOZP a PO
Podnikání v poradenství ISO 9001
Certifikační společnosti

Kontaktujte mě