Školení „Atraktivní certifikační společnost“

Začněte získávat velký počet nových zákazníků tím, že se stanete atraktivním partnerem pro poradce i zákazníky!

Hlavní zdrojem nových zákazníků certifikačních společností jsou doporučení poradců.

Certifikační společnosti čelí zajímavé výzvě: Jak dodržovat pravidla definovaná požadavky akreditačních orgánů, případně i mateřské společnosti, a zároveň pracovat takovým způsobem, aby byly pro poradce atraktivními a vyhledávanými partnery. V drtivé většině případu je to právě poradce, kdo svému zákazníkovi určí certifikační společnost.

Cílem mého školení není poskytnout certifikační společnosti návod, jak svoji činnost provádět nezodpovědně. Chci certifikační společnost seznámit s pohledem a potřebami poradce. Protože jsem přesvědčen, že poradci i certifikační společnosti chtějí svoji práci dělat efektivně a získávat velký počet nových zákazníků.

Školení „Atraktivní certifikační společnost“ jsem připravil jako uzavřené školení v rámci 1 certifikační společnosti. Školení je určeno celému týmu certifikační společnosti - vedoucím pracovníkům, obchodním manažerům a auditorům.

Na školení se dozvíte konkrétní, srozumitelné, praxí prověřené a okamžitě použitelné informace, které lze využít k výraznému nárůstu počtu nových zákazníků na základě doporučení poradců.

Na školení se naučíte:

1) Proč se zákazníci nechávají certifikovat. Co zákazníci od certifikační společnosti očekávají.
2) Jakým klíčovým tématům věnovat pozornost, aby poradci svým zákazníkům chtěli doporučovat právě Vaši společnost.
3) Jak oslovovat poradce za účelem spolupráce.
4) Jak připravit pro poradce takovou úroveň spolupráce, aby do Vaší společnosti začal směřovat všechny své nové zákazníky.
5) Jak udržovat a rozvíjet přízeň poradců.

Pro objednání školení mě kontaktujte (tel.: 736 488 929, mail.: lubos@lubospok.cz).

Pomáhám lidem mít radost z jejich podnikání. Především snižováním časové náročnosti práce a zvyšováním výdělků.

Oblasti služeb

Podnikání v oblasti BOZP a PO
Podnikání v poradenství ISO 9001
Certifikační společnosti

Kontaktujte mě