Individuální poradenství „Atraktivní certifikační společnost“

Staňte se atraktivním partnerem pro poradce i zákazníky!

Hlavní zdrojem nových zákazníků certifikačních společností jsou doporučení poradců.

Certifikační společnosti čelí zajímavé výzvě: Jak dodržovat pravidla definovaná požadavky akreditačních orgánů, případně i mateřské společnosti, a zároveň pracovat takovým způsobem, aby byly pro poradce atraktivními a vyhledávanými partnery. V drtivé většině případu je právě poradce ten, kdo rozhodne, která certifikační společnost bude zákazníka auditovat.

V průběhu individuálního poradenství s certifikační společností řeším konkrétní témata pro zvýšení jejího doporučování poradci. Jako alternativu k individuálnímu poradenství doporučuji školení "Atraktivní certifikační společnost".

Na základě konkrétních požadavků může být poradenství zaměřeno na témata:

1) Proč se zákazníci nechávají certifikovat. Co zákazníci od certifikační společnosti očekávají.
2) Jakým klíčovým tématům věnovat pozornost, aby poradci svým zákazníkům chtěli doporučovat právě Vaši společnost.
3) Jak oslovovat poradce za účelem spolupráce.
4) Jak připravit pro poradce takovou úroveň spolupráce, aby do Vaší společnosti začal směřovat všechny své nové zákazníky.
5) Jak udržovat a rozvíjet přízeň poradců.

Hodinová sazba: 3 000 Kč / hod
Zvýhodněný balíček 4 hodin: 10 000 Kč

Pro informace nebo objednání individuálního poradenstvní mě kontaktujte na tel.: 736 488 929 nebo lubos@lubospok.cz.

Pomáhám lidem mít radost z jejich podnikání. Především snižováním časové náročnosti práce a zvyšováním výdělků.

Oblasti služeb

Podnikání v oblasti BOZP a PO
Podnikání v poradenství ISO 9001
Certifikační společnosti

Kontaktujte mě