O mně

Jasně a konkrétně se zaměřuji na snižování časové náročnosti práce a zvyšování výdělků mých zákazníků a účastníků školení.

Pro dosažení výše uvedeného se věnuji efektivní organizaci práce, produktivním způsobům tvorby dokumentace, postupům pro vyhledávání a získávání nových zákazníků, problematice zdražování a prevenci syndromu vyhoření.

Kladu si za cíl, aby podnikání mých zákazníků a účastníků školení bylo časově nenáročné a přitom dosahovalo atraktivních výdělků.

Svá školení a poradenství věnuji především oblastem podnikání, se kterými mám vlastní podnikatelské zkušenosti – Poradenství v oblasti certifikace ISO 9001 (od roku 2005, www.easyiso.cz) a Poradenství v oblasti BOZP a PO (od roku 2014, www.easybozp.cz). Rád ovšem prozkoumávám i jiná podnikání. Zajímají mě ty obory, které nabízí velký potenciál správnou organizací práce a postupy dosáhnout výrazného snížení časové náročnosti a zvýšení výdělků.

Při mých školeních a poradenství zpravidla nezazní ani slovo o odborné stránce daného podnikání.

Rád inspiruji a pomáhám lidem mít radost z jejich podnikání. Snižováním časové náročnosti práce a zvyšováním výdělků.

  • Jaroslav Cír, OZO v prevenci rizik a PO

    „V červnu 2018 jsem získal osvědčení OZO v prevenci rizik a PO. Na přípravném kurzu k OZO jsem od kolegů nabyl dojmu, služby BOZP a PO nejsou zrovna ziskové podnikání. Více >

  • Ing. Vladimír Bejšovec, konzultant ISO

    Účastnil jsem se školení, s podtitulkem „ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu“. Přestože se zaváděním „ISO“ (speciálně ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) plně zabývám od roku 2005, ... Více >

  • Tomáš Výška, revizní technik ZZ

    Pracuji již pátým rokem jako školící a revizní technik zdvihacích zařízení a instruktor obsluh VZV. V listopadu 2018 jsem se účastnil kurzu "Osobní produktivita poradce" od lektora ... Více >

Pro poradce BOZP a PO

Podnikání OZO v prevenci rizik BOZP a PO má skvělý potenicál být časově nenáročné a přitom finančně velmi atraktivní.

Individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

„Maximalizujte svůj hodinový výdělek!“

Více informací

Bezpečnost práce = efektivní zdroj příjmu

školení

4 900 Kč

"Pracujte jen 3 dny v týdnu a vydělávejte 80 000,- Kč za měsíc!"

Více informací

Osobní produktivita pro poradce

školení

3 900 Kč

"Vyřešte své časové přetížení!"

Více informací

Pro poradce ISO 9001

Zavedený poradce v oblasti ISO 9001 může vhodnými opatřeními snížit časovou náročnost svého podnikání a současně zvyšovat jeho zisky.

Individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

"Maximalizujte svůj hodinový výdělek!“

Více informací

Poradenství ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu

školení

3 900 Kč

"Realizujte nové zakázky extrémně produktivně a ziskově!"

Více informací

Osobní produktivita poradce

školení

3 900 Kč

"Vyřešte své časové přetížení!"

Více informací

Pro certifikační společnosti

Certifikační společnost může změnou svého přístupu k zákazníkům a poradcům začít získávat velký počet nových zákazníků.

individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

"Staňte se atraktivním partnerem pro poradce i zákazníky!"

Více informací

Atraktivní certifikační společnost

Školení

Cena na vyžádání

"Staňte se atraktivním partnerem pro poradce i zákazníky!"

Více informací

Osobní produktivita pro poradce

školení

3 900 Kč

"Vyřešte své časové přetížení!"

Více informací

Pomáhám lidem mít radost z jejich podnikání. Především snižováním časové náročnosti práce a zvyšováním výdělků.

Oblasti služeb

Podnikání v oblasti BOZP a PO
Podnikání v poradenství ISO 9001
Certifikační společnosti

Kontaktujte mě